Audyt

 

Chcemy dobrze poznać naszego klienta. Dlatego, żeby lepiej zrozumieć jego potrzeby, świadczymy kompleksowe usługi z zakresu audytu. Pozyskujemy informacje na temat zaplecza technicznego naszych współpracowników, korzystając z różnych rozwiązań.

Właściwe podejście

Zanim rozpoczynamy działania, poznajemy bliżej strukturę firmy. Przeprowadzamy wizję lokalną oraz wywiady, które pozwolą nam pozyskać niezbędne dane dotyczące obecnej konfiguracji systemów oraz sieci. Dowiadujemy się wszystkiego o procedurach, które mają wpływ na infrastrukturę informatyczną.
Podsumowaniem naszych działań jest dokładnie przygotowana dokumentacja audytowa. Szczegółowo opisujemy nasze obserwacje i wyciągamy wnioski odnośnie wprowadzania potencjalnych zmian czy ulepszeń. Dodatkowo, jest to poparte wyceną ewentualnych działań korygujących w systemach informatycznych, czy infrastrukturze. Opinia audytora zawarta jest w usystematyzowanej, czytelnej i zrozumiałej dla naszego klienta formie.

Check out our case studies

This carousel is empty, please add some logos.