MDM

 

Przyszły konsument chce wiedzieć wszystko o produkcie, zanim zdecyduje się na zakup. Wielokanałowy dostęp do aktualnych informacji sprawi, że klient zaangażuje się w propozycję sprzedawcy. MDM (Master Data Management) to rozwiązanie pozwalające firmie na zautomatyzowane kontrolowanie danych. Proponowane rozwiązanie jest innowacyjne poprzez możliwość automatycznego udostępniania danych aplikacjom, z których korzystają potencjalni klienci.

Integracja danych wyzwaniem dla współczesnego marketingu

Większość strategii marketingowych było kształtowanych w dobie rozwoju technologii. Dynamika tego procesu sprawiła, że bazy danych powstawały na jednej płaszczyźnie, która stopniowo była przenoszona na inne kanały. Efektem tego jest powstawanie fragmentarycznych baz danych, które stanowiły niepraktyczne źródło informacji, zarówno dla usługodawcy, jak i konsumenta.

Klienci chcą korzystać z usług stacjonarnie i mobilnie. Bardzo często przeglądają oferty w internecie, a następnie dokonują zakupu w sklepie. Najważniejsza jest dla nich kompatybilność tego, co mogą wyświetlić online z produktami dostępnymi offline. Można to osiągnąć przez skuteczne zarządzanie bazami danych.

Jeszcze do niedawna, podróż konsumencka miała charakter punktowy. Źródła danych można traktować jako jej kolejne etapy, które są niezbędne do osiągnięcia celu. MDM pozwala na zachowanie ciągłości procesu i korzystania z różnych opcji odpowiadających potrzebom klientów. Linearność nie musi oznaczać podążania jedną ścieżką. Współcześnie jest to używanie najwygodniejszych dla konsumenta metod pozyskiwania informacji.

Najwyższa wydajność

MDM jest platformą, która pozwala na automatyczne zarządzanie danymi na poziomie wewnętrznych systemów firmy. Dane podlegają integracji w obrębie istniejących baz. Dzięki temu, powstają uporządkowane zbiory informacji o klientach, które nie wymagają modyfikacji.

Exorigo360 - Stawiamy cię w centrum dzisiejszego świata omnichannel
 

MDM - produkty

Symphony EYC Gold

GOLD to system klasy ERP II wspierający zarządzanie oraz planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej

Oracle EBS

Pakiet Oracle E-Business Suite R12 jest zintegrowanym systemem klasy ERP pokrywającym większość obszarów biznesowych przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej

EuroMDM

Euro Master Data Management (Euro MDM) to rozwiązanie, które wspiera proces zarządzania danymi podstawowymi organizacji handlowej
Dowiedz się więcej

Euro Global Stock

Euro Global Stock to oprogramowanie do zarządzania magazynem, w szczególności do zarządzania dostawami i rozchodem
Dowiedz się więcej

Euro SCM

Euro SCM to pakiet modułów do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw
Dowiedz się więcej

Check out our case studies

This carousel is empty, please add some logos.