ERP

 

Planowanie zasobów jest jednym z najważniejszych aspektów działalności biznesowej. Niezależnie od wymiaru i charakteru przedsiębiorstwa, ich funkcjonowanie wymaga kontroli i koordynacji procesów. Proponowane przez nas rozwiązanie ERP to innowacyjne wsparcie sprzedaży omnichannel, które sprzyja szybkiemu rozwojowi biznesu.

Skoordynowany system

Prezentujemy naszym klientom jednolity system, pozwalający na zarządzanie danymi i ich przepływem w obrębie firmy, a także przy procedurach zewnętrznych. Usprawniamy komunikacje między działami, jak również współpracownikami i partnerami. Wszystkie informacje istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w obrębie jednego systemu i udostępniane pracownikom w zależności od potrzeb.

Nasze rozwiązanie to także możliwość kontroli nad zasobami i aktualizowania ich rzeczywistego stanu. Uzupełnianie danych na bieżąco nie jest skomplikowane dzięki ich uporządkowaniu. Co więcej, przedsiębiorca może kontrolować stan zasobów, który jest wymagany do realizacji zamówienia. System pozwala też na kontrolę, możliwą dzięki automatyzacji procesów, która integruje finanse z platformami e-commerce. Wprowadzamy 360stopniową widoczność danych, co sprzyja monitorowaniu konkretnych produktów i określenie obszaru produkcji, który redukuje lub generuje koszty.

Exorigo360 - współpracujemy z Tobą w celu wybrania odpowiedniego systemu ERP dla Twojej firmy

ERP - produkty

Symphony EYC Gold

GOLD to system klasy ERP II wspierający zarządzanie oraz planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej

Oracle EBS

Pakiet Oracle E-Business Suite R12 jest zintegrowanym systemem klasy ERP pokrywającym większość obszarów biznesowych przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej

EuroMDM

Euro Master Data Management (Euro MDM) to rozwiązanie, które wspiera proces zarządzania danymi podstawowymi organizacji handlowej
Dowiedz się więcej

Euro Global Stock

Euro Global Stock to oprogramowanie do zarządzania magazynem, w szczególności do zarządzania dostawami i rozchodem
Dowiedz się więcej

Euro SCM

Euro SCM to pakiet modułów do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw
Dowiedz się więcej

Check out our case studies

This carousel is empty, please add some logos.