Mobile

Źle egzekwowany m-commerce jest w dużej mierze przyczyną porzucania koszyków w sprzedaży online. Korzystanie z technologii mobile, w sposób, który przyciąga klientów, może zapewnić większą sprzedaż, zwiększyć wydatki i satysfakcję klienta.

Mobile to klucz do doskonalenia optymalizacji sprzedaży międzykanałowej, usprawnionej obsługi klienta, personalizacji użytkownika, sprzedaży w sklepach stacjonarnych i cross-sellingu, a także przyspieszenie podejmowania decyzji i obniżanie kosztów sprzedaży.
Od wyboru i dostępności produktów, obszernych informacji, opinii, sugerowanych dodatków, przez elastyczność i dostępność zasobów, po zamawianie i dostarczanie, Exorigo360 oferuje technologię wykorzystywaną na urządzeniach przenośnych stworzoną dla sprzedawców, która otwiera przed nimi możliwości, jakich nigdy dotąd nie posiadali.

Rozwiązania dla Ciebie Mobile

Online / Offline

Projektujemy i wdrażamy mobilne rozwiązania detaliczne, które budzą zaufanie
Dowiedz się więcej

Session Stitching

Session stitching umożliwia śledzenie użytkowników na różnych kanałach w celu grupowania sesji lub wizyt
Dowiedz się więcej

Check out our case studies

This carousel is empty, please add some logos.

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas?

Zapisz się do newslettera

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są następujące Spółki:

  • Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737;
  • FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724;
  • FINTURE.AI Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469;

dalej łącznie zwanymi Współadministratorami.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W przypadku zapisania się do Newslettera Pana/Pani dane będziemy przetwarzać w celu:
a) realizacji umowy polegającej na dostarczeniu newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usługi, do czasu złożenia sprzeciwu;
b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na pozyskiwaniu nowych klientów i zachęcaniu do zakupu naszych produktów i usług.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy, tj. dostawcy usług IT, ochrony mienia czy kancelarii prawnym.

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:

  • za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 jest odpowiedzialna Spółka Exorigo-Upos S.A.;
  • za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE.AI Sp. z o.o., którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.