Centralne Zarządzanie Reklamami (CZR)

Zadaniem systemu CZR jest scentralizowanie zarządzania wyświetlanych bannerów i animacji na stanowiskach kasowych. Wyświetlanie materiałów reklamowych realizowane może być na PIN-padach z wprowadzoną przez nas aplikacją płatniczą lub dodatkowych monitorach podłączonych do kas.

Korzyści rozwiązania:
  • autorskie oprogramowanie, które można dostosować do potrzeb klienta;
  • możliwość skutecznego zaprezentowania oferty klientowi;
  • odsprzedaż powierzchni reklamowych agencjom reklamowym lub producentom towarów i usług.
Funkcjonalności:
  • zarządzanie harmonogramami prezentacji materiałów reklamowych z poziomu centrali sieci;
  • wyświetlanie materiałów reklamowych w trybie ciągłym lub na żądanie: w momencie rozpoczęcia transakcji lub w momencie zakończenia transakcji w kasie;
  • raportowanie liczby odtworzeń materiałów i czasu ich wyświetlania;
  • raportowanie działania systemu (raporty statusów dostarczania materiałów na urządzenia);
  • kontrola dostępu do systemu oraz funkcji systemu za pomocą mechanizmu uprawnień.

Check out our case studies

This carousel is empty, please add some logos.